Elektromontimi

Mirë se erdhe në webfaqen tonë


N.T.SH. Elektromontimi është një nga më cilësoret në fushën e veprimtaris së elektro energjetikës, ajo e ka filluar veprimtarinë e vet në vitin 1991. Si pikënisje e kësaj veprimtarie ka qenë hapja e një shitoreje për servisim të paisjeve elektrike, dhe servise për mbështjelljen e elektromotorëve. Suksesi nuk mungonte dhe prej vitit 1995 fillojmë tregtinë me pakicë të materialeve elektroinstaluese dhe me ekzekutim të shërbimeve elektrike, ky ishte një hap i rëndësishëm në drejtim të zgjerimit të biznesit të Elektromontimit.


Por puna e suksesëshme na shtyri që të zgjerohemi edhe më tej, duke u angazhuar me seriozitet dhe cilësi në punë gjë e cila edhe është moto e punës sonë, pas luftës N.T.SH.“ELEKTROMONTIMI” merret me servisim të pajisjeve elektrike medicinale me instalime elektrike në objekte elektro energjetike të tensionit 0,4kV, 10kV dhe 20kV. Kualiteti është ai i cili e dëshmon cilësin e punës sonë, për këtë edhe dëshmon veprimtaria jonë shumëvjeqare. Veprimtaria jonë tani është e shumë llojshme por gjithnjë e bazuar në cilësi dhe kualitet të shërbimeve për klientët tanë.
Disa nga ofertat e Elektromontimit jan si për shembull: shitja servisimi dhe instalimi automatik gjeneratoreve dizell, gjithashtu bëjmë edhe shitjen dhe servisimin e autokllave me avull në mënyre shumë profesionale. Projektimi dhe ekzekutimi i instalimit të gazrave mjekësore bëhet nga ekspert të kualifikuar.


Ne kuadër të firmës sonë posedojmë laboratorin për kontrollimin e saktësisë së paisjeve digjitale mjekësore, transformatorve mates të rrymes. Ndërmarrja jonë gjithashtu projekton ekzekuton dhe kontrollon sistemin mbrojtës nga tensioni i prekjes dhe rrufepritesit. Personeli ynë poashtu bënë edhe planifikimin dhe montimin e paisjeve për prodhimin e energjisë elektrike, si dhe planifikimin ndërtimin dhe servisimin e ashensorëve.
Ky ishte një përshkrim i shkurtër i ndërmarrjes Elektromontimi me një veprimtari të gjatë dhe të suksesëshme. Ju dëshirojmë mirëseardhej në Zyrën tonë.

Translate to English Translate to German Translate to Italian Translate to Croatian Translate to Turkish Translate

NTSH ELEKTROMONTIMI

Myzhdat Gjini
inxh. i dipl. i el. en.

Rr. Saraqëve, 13
20000, Prizren
Kosovë

044 113 191
038 626 962
038 266 016

info@elektromontimi.net
elgjini@yahoo.com

© ELEKTROMONTIMI.NET 2011